Overzicht

Houtens Kamerkoor Rondo (uit Houten bij Utrecht) is per 1 november 2024 op zoek naar een nieuwe dirigent.

Over het koor

Houtens Kamerkoor Rondo is een ambitieus kamerkoor, waar een goede sfeer voorop staat. De huidige bezetting van HKk Rondo is 8S, 9A, 6T en 7B. De koorleden zijn allen geoefende amateurs en we streven ernaar om samen op zo hoog mogelijk niveau te musiceren. De meeste koorleden hebben zangles of zangles gehad.

Het repertoire bestrijkt de periode van vroege polyfonie tot hedendaagse composities; zowel wereldlijke als geestelijke muziek. Doorgaans wordt a capella gezongen, maar er wordt ook regelmatig met een orkest of ensemble gewerkt. Het koor houdt van een uitdaging en vindt het interessant en spannend om nieuwe stukken te ontdekken. HKk Rondo streeft naar kwaliteit. De sfeer binnen het koor is positief en gericht op samen goed zingen, met ruimte voor ontspanning en humor tijdens en rondom de repetities.
Binnen het koor zijn verschillende commissies actief (bijvoorbeeld de repertoirecommissie en de concertcommissie). De concertprogramma’s worden in goed overleg tussen de dirigent en de genoemde commissies samengesteld. Gemiddeld studeert HKk Rondo twee à drie programma’s per jaar in. Zo mogelijk worden van elk programma meerdere concerten gegeven.

De repetities zijn op dinsdagavond in Houten van 19.45 tot 22.00 uur.

Informatie over onder meer het repertoire is te vinden op onze website https://www.kamerkoorrondo.nl.

Wie zoeken wij?

Houtens Kamerkoor Rondo zoekt een dirigent die inspireert en verbindt. En die bovendien:

  • zangervaring heeft en ruime ervaring in het dirigeren van een kamerkoor en een orkest;
  • aandacht besteedt aan zangtechniek en de koorklank verder ontwikkelt;
  • effectief kan repeteren en gericht naar een concert toewerkt;
  • haar of zijn eigen ambities en de mogelijkheden van het koor met elkaar in evenwicht brengt en houdt;
  • openstaat voor inbreng van de koorleden;
  • een voltooide professionele opleiding koordirectie of vergelijkbare opleiding heeft.

Wij hanteren voor het honorarium de adviestarieven dirigenten van het Koornetwerk Nederland. Bij de vaststelling hiervan speelt ervaring, wat ons betreft, een belangrijke rol.

Procedure

Uw brief met motivatie en curriculum vitae ontvangen we graag voor 1 augustus 2024 op het
e-mailadres secretaris@kamerkoorrondo.nl. Hierna kan een uitnodiging volgen voor een
gesprek met de sollicitatiecommissie vanaf 10 augustus. In de volgende selectieronde is er,
voor degenen die in aanmerking komen, een proefdirectie op dinsdagavond 3, 10 of 17
september. Direct daarna wordt de definitieve keuze gemaakt en worden met de geselecteerde
dirigent afspraken gemaakt om het koor gedurende een (proef)periode van een halfjaar te
dirigeren. Indien beide partijen dat wensen, kan de samenwerking voor onbepaalde tijd en tot
wederopzegging worden aangegaan.

Kandidaten die niet geselecteerd zijn, ontvangen daarvan bericht.

Meer informatie over deze vacature en het koor wordt tot 1 augustus gegeven door de
voorzitter, Ellen Bouma, telefoonnummer 06-31745826.

Vermeld bij reageren DirigentVacature.nl.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar secretaris@kamerkoorrondo.nl