Overzicht

Omdat het zanggezelschap per 1 april 2024 afscheid neemt van de huidige dirigent, is het Voorhouts Kamerkoor uit Voorhout op zoek naar een nieuwe dirigent (m/v).

Wie zijn wij?

Het Voorhouts Kamerkoor is een relatief klein en ambitieus koor. Concerten vinden 1 à 2 maal per jaar plaats. In de concertprogramma’s heeft het a-capellarepertoire de overhand, waarbij muziek wordt uitgevoerd van vroege polyfonie tot hedendaags repertoire. Incidenteel wordt samengewerkt met instrumentalisten en vocale solisten, in jubileumjaren in uitvoeringen van grotere werken. Bij het 25-jarig bestaan in 2022 werd de ‘Messiah’ uitgevoerd.

De sfeer in het koor is positief en gericht op samen goed zingen met ruimte voor ontspanning tijdens en na de repetities.

Wie zoeken wij?

Het Voorhouts Kamerkoor zoekt een dirigent die het koor weet uit te dagen en te inspireren. Iemand die op een overtuigende manier zijn of haar muzikale interpretatie kan overbrengen en met een bij het koor passend ambitieniveau zorgt voor een goede afwerking van de stukken. Hij of zij kan goed omgaan met niveauverschillen tussen de koorleden zodanig dat alle leden worden geïnspireerd tot een zo goed mogelijke prestatie. Hij besteedt aandacht aan zangtechniek en ontwikkelt de koorklank verder.

De dirigent stelt in overleg met de Muziekcommissie het concertprogramma op. Programma’s dienen uitdagend te zijn, rekening houdend met het niveau van de verschillende leden en stemgroepen. Ten aanzien van inhuur van solisten en instrumentalisten wordt rekening gehouden met de budgettaire mogelijkheden van het koor.

De dirigent leidt 39 repetities per jaar van 2 uur (inclusief een korte pauze) op woensdagavond in de Kleine Kerk te Voorhout. Nieuwe (aspirant-)leden doen na het bijwonen van een aantal repetities een stemtest bij de dirigent in aanwezigheid van 2 bestuursleden.

De dirigent legt verantwoording af aan het bestuur.

De toekomstige dirigent van het Voorhouts Kamerkoor heeft een vakopleiding koordirectie, heeft ervaring met het samenstellen van concertprogramma’s en heeft naast voldoende technische bagage ook gevoel voor de sociale aspecten van het koor.

Hij of zij kan het koor indien nodig tijdens de repetities begeleiden op een instrument.

Solliciteren

Heeft deze vacature uw/jouw interesse gewekt? Stuur dan een e-mail naar het e-mailadres Bestuur@voorhouts-kamerkoor.nl.

De sluitingsdatum van deze vacature is 20 november 2023.

Vermeld bij reageren DirigentVacature.nl.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar Bestuur@voorhouts-kamerkoor.nl